Embedded разработка на софтуер

Как може да ви помогне Moko?

Moko разполага с широка гама от вградени възможности, включително разработването на продукти от земята и модернизиране / подмяна на предишни проекти. квалифициран инженерен състав на Moko дизайн фърмуер и софтуер, който ви позволява да се изгради възможно най-добрия продукт, при намаляване на разходите през целия жизнен цикъл.

Нашите вградени услуги и експертиза

Embedded развитие на фърмуера и актуализация

операционни системи в реално време (RTOS)

Микропроцесорна на вграден софтуер

Обработка на сигнали / алгоритъм за развитие

Документация и тестване

Разработка на приложения

разработка на приложения IOS

Android приложение за развитие

Windows и Linux базирано приложение за развитие

Оферта SDK

UX & развитие UI

връзка с облака

Moko глобално разположени умен облак

Свържете се с вашия собствен облак сървър