Yr hyn rydym yn ei wneud

Dewch â'ch syniadau yn fyw gan ein gwasanaethau ODM a OEM.
Gallwn eich cefnogi o un pen i'r llall ar eich cylchred oes cynnyrch.

Gwasanaethau ODM OEM

personoli

creu unigryw, cynnyrch ar-alw ar raddfa sy'n hyfrydwch eich cwsmeriaid.
Moko yn darparu amrywiaeth o wasanaethau sy'n galluogi ein cwsmeriaid i bersonoli cynnyrch ar gyfer cwsmeriaid-of-un.

Rhwydwaith cyflenwr

Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a datblygu cyflenwyr, a rheoli cydrannau, o gydrannau safonol i cydrannau ansafonol. O'r fath fel cynhwysiant, ymwrthedd, cysylltydd, sglodion, ceblau&gwifrau, llociau, ffitiadau caledwedd, pecyn,ac ati.

Rhestr, Pack-Allan & fulfillment

Moko yn helpu ein cwsmeriaid i leihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â rhestr eiddo dros ben. Rydym yn darparu uniongyrchol i ddefnyddwyr neu fanwerthu o Tsieina a darparu data amser real ar bob cam o'r llwybr gadwyn gyflenwi.

ein Solutions

cynaliadwyedd

Mae ein hymrwymiad i gynaliadwyedd ein gosod ar wahân. Rydym yn bartner i wneud y gorau o ran cynaliadwyedd
ar draws ein gweithrediadau. Y ffordd iawn i wneud busnes.