Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2017

η RPiCluster

Απόδειξη με έγγραφα, Ο πηγαίος κώδικας, και EagleCAD σχέδια: https://bitbucket.org/jkiepert/rpicluster Summary: Η RPiCluster είναι 33 σύμπλεγμα Beowulf κόμβο που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας Raspberry Pis (RPis). Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατριβή μου στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Boise είχα ανάγκη από ένα σύμπλεγμα για να εκτελέσετε μια κατανεμημένη προσομοίωση έχω αναπτύξει. Η RPiCluster είναι το αποτέλεσμα. Κάθε ένα από 33 RPi is overclocked […]