Μηνιαία Αρχεία: Ιανουάριος 2018

Wireless Black Box του έργου με mms ARM9 MEMS-NanoCdac

IEEE ενσωματωμένα σχέδια για ARM9 / 11/CORTEX A8 hot Real Time Ieee 2013-2014 Projects On Embedded Systems visit www.nanocdac.com Microcontrollers / Επεξεργαστές: ARM7, ARM9, ARM11, Arm Cortex-a8 Avr, Pic, PSoC, Arduino, Freescale Languages: C/c++ Embedded C Assembly Language Perl Python Softwares : Linux – Ubuntu LinuxAndroid LinuxFedora LinuxWince Qt […]