Μηνιαία Αρχεία: Μάρτιος 2018

Τα δίκτυα αισθητήρων με Java SE Embedded και Java(FX)

δικτύων αισθητήρων είναι ο τρόπος να πάει, αν έχετε την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων όπως η θερμοκρασία σε μια ευρεία περιοχή. Συνήθως χρειάζεστε κάποια υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των servers επικοινωνίας, αποθήκευση δεδομένων, και τα παρόμοια και για τη διαχείριση του δικτύου και να διαθέσει τα δεδομένα του αισθητήρα. This session shows how you could build a sensor […]