Αρχεία Tag: BeagleBone Μαύρο Ασύρματο

BeagleBone Black Wireless Wi-Fi Setup

How to setup Wi-Fi on your BeagleBone Black Wireless. Note: My BBB is only connected to my computer through a USB cable, and no Wi-Fi dongle was used. source BeagleBone Black Wireless speeds development When considering development boards, δεν είναι μόνο για το Arduino και Raspberry Pi. Η TI-φιλικό BeagleBone υπάρχει στο μίγμα, […]