Αρχεία Tag: Linux

PandoraBar – Ένα αυτόνομο πελάτη Pandora Radio

Λατρεύω την υπηρεσία Διαδικτύου Pandora Radio, έτσι αποφάσισα να κάνω μια ανάγκη λίγο ραδιόφωνο. Οδηγίες για το πώς να φτιάξετε το δικό σας (Ερχομαι συντομα) στους παρακάτω συνδέσμους. Στο εσωτερικό είναι ένα Beagleboard τρέχει Ubuntu 12.4, χρησιμοποιώντας το Pianobar πελάτη CLI Πανδώρας. Ένας μικροελεγκτής PIC24 φροντίζει τα κουμπιά και οθόνη LCD. Χρειάστηκαν περίπου […]

πρώτη Wifi_Direct παίζουν μουσική τεστ _Sub (Android στο Linux)

Wifi_Direct 初階段測試播放音樂 開發板:BeagleBone Black 網卡:Νέα βάρκα(Edimax EW-7811) NIC τσιπ οδηγού: Realtek RTL8192CU Wifi Direct P2P_UI使用來源:Realtek 驅動Sample Code 開發板播放程式來源: http://tinyurl.com/n7o86rj RASPBERRY PI UPNP MEDIA PLAYER (GMediaRender ) τηλέφωνο Test:Nexus5 (Ρίζα) Δοκιμή πηγή λογισμικό αναπαραγωγής τηλέφωνο: http://tinyurl.com/cfr3hlu BubbleUPnP (Chromecast / DLNA) (Δωρεάν έκδοση) πηγή BeagleBone Μαύρο κέρδη $50 4.3-ιντσών οθόνη αφής καπάκι Κέιπ BeagleBone Μαύρο κέρδη $50 4.3-inch cap touchscreen Cape BeagleBone Black Wireless speeds development In terms of […]

Beaglebone Black Bioloid Robot Controller

This is a demonstration of using the Beaglebone Black with Debian Linux to control the Robotis Dynamixel AX-12 Servo bus while also handling a video feed from an inexpensive camera, all while monitoring by way of a USB Wifi Adapter. The source for this project can be found here: https://sourceforge.net/projects/bioloidfirmware/ source BeagleBone Black gains $50 […]

Javascript Wifi Buggy with streaming video

I developed a remote controlled vehicle that can stream video to any device with a modern browser. The system is built around a beaglebone black and a daughter board ( which are called capes). πηγή BeagleBone Μαύρο κέρδη $50 4.3-ιντσών οθόνη αφής καπάκι Κέιπ BeagleBone Μαύρο κέρδη $50 4.3-inch cap touchscreen Cape BeagleBone Black Wireless speeds […]

Alpine LinuxTutorial: Ανασκόπηση, Instalação e Configurações Básicas

Olá Homelabers! Nesse video apresento a vocês e demonstro como instalar e configurar a distribuição Linux – ** Alpine Linux **(http://www.alpinelinux.org). Esse é o primeiro tutorial de instalação do Alpine Linux em Português no Youtube. ******************* LINKS DO VIDEO *********************** ### LINK DO POST NO HOMELABER: http://bit.ly/25GYnLX ### FACEBOOK: http://fb.com/homelaber ### ΚΕΛΑΔΗΜΑ: @homelaber https://twitter.com/homelaber ### […]

Alpine Linux 3.4.2 x86_64 segmentation fault in one minute by unprivileged user

Vim = BoF = PWN source $30 NanoPi M1 Plus Has a Smaller Footprint Than a Raspberry Pi It is hard to overpower the value offered with a Raspberry Pi$38.31 at Amazon.com. You get yourself a very competent Linux Computer in a charge card-sized package. But there are several areas where it could be improved […]

Banana Pi BPI-M2 Review – Android 4.4 and Ubuntu

This is a review on Banana Pi BPI-M2 with A31S processor, 1GB RAM. I tried Android 4.4 and Ubuntu on the M2 and tested video performance of both images. Banana Pi BPI Website: http://www.banana-pi.org Banana Pi BPI Forum: http://forum.banana-pi.org Music ArtistKajiura Yuki http://www.fictionjunction.com/index2Under Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act […]

Display for Orange Pi Zero

Tutorial: https://kaspars.net/blog/linux/spi-display-orange-pi-zero After figuring out the GPIO pin names of the Orange Pi Zero expansion port (see https://kaspars.net/6265) it is relatively easy to configure any TFT display as a FBTFT device attached over the SPI bus as long as you know the name of the chip used to drive the LCD screen. Similar display with […]

banana pi bpi tools commondbpi-get to download BPI Images

banana pi bpi tools commondbpi-get to download BPI Images http://forum.banana-pi.org/t/how-to-use-bpi-get-command-download-bpi-images/1959 source $30 NanoPi M1 Plus Has a Smaller Footprint Than a Raspberry Pi It’s hard to overpower the value available with a Raspberry Pi$38.31 at The amazon online marketplace. You receive a very capable Linux PC in a charge card-sized package. But there are […]

Mouser ElectronicsFirst-Time Setup of the BeagleBone Black

We take you through initial set-up of the BeagleBone Black, beagleboard.org’s NEW high-power and low-cost development platform! Learn more at http://www.mouser.com/beagleboneblack source BeagleBone Black gains $50 4.3-ιντσών οθόνη αφής καπάκι Κέιπ BeagleBone Μαύρο κέρδη $50 4.3-inch cap touchscreen Cape BeagleBone Black Wireless speeds up development When considering development boards, it’s not just about the Arduino and […]