Αρχεία Tag: Wi-Fi

Σχεδιασμός και Κατασκευή ενός Έξι πόδια Mobile Robot με δυνατότητα ρύθμισης Δυνατότητες

Σχεδιάσαμε και συνθετικά ένα 6 legged κινητό ρομπότ ελέγχεται χρησιμοποιώντας ένα BeagleBone Μαύρο έχοντας 3 Βαθμοί ελευθερίας (DOF) ανά πόδι. Υλοποιήθηκε Αντίστροφη Κινηματική για τη μετακίνηση. Αναπτύχθηκε μια Serial Servo Controller για τον έλεγχο 20 servos. Υλοποιήθηκε τηλεχειριστήριο μέσω δικτύων Wi-Fi που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSH και video streaming μέσω WiFi από το εν πλω τηγάνι & tilt […]

DIY Apple Watch VLC Ελέγχου App / Arduino + ESP8266

Φτιάξτε το δικό σας VLC ή οποιαδήποτε εφαρμογή τον έλεγχο media player για την Apple ρολόι. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε αυτό Instructable: http://www.instructables.com/id/DIY-Apple-watch-VLC-controller-with-ESP8266-Arduin/ OLED πηγή, Wire δωρεάν ΦΟΡΤΙΣΗΣ, Και τυπωμένα καλωδίωσης Διοικητικό προκλήσεις δημιουργήσει προβλήματα για το iPhone 8 Φήμες παρέχει καμία προφανή ένδειξη τι ακριβώς είναι που προκαλεί τις καθυστερήσεις ισχυρίστηκε Μια πιο πρόσφατη έκθεση υποστηρίζει ότι η Apple […]

WiFi Microscope & More! New Products 3/2/2013

http://www.adafruit.com/new/ LINKS BELOW! OpenBeam Advanced Precut KitSilver Aluminum (0:04) http://www.adafruit.com/products/1274 OpenBeam Advanced Precut KitBlack Aluminum (0:04) http://www.adafruit.com/products/1275 Next-Gen BeagleBoneSign up! (0:52) http://www.adafruit.com/products/1278 WiFi Portable MicroscopeUsable With Android/iPad/iPhone (1:29) http://www.adafruit.com/products/1276 GoodFET v42 by Travis Goodspeed (3:40) http://www.adafruit.com/products/1279 SMT Test SocketSOIC-8 Narrow Breakout (4:40) http://www.adafruit.com/products/1284 SMT Test […]

Banana Pi BPI-M2 Review – Android 4.4 and Ubuntu

This is a review on Banana Pi BPI-M2 with A31S processor, 1GB RAM. I tried Android 4.4 and Ubuntu on the M2 and tested video performance of both images. Banana Pi BPI Website: http://www.banana-pi.org Banana Pi BPI Forum: http://forum.banana-pi.org Music ArtistKajiura Yuki http://www.fictionjunction.com/index2Under Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act […]

Beaglebone Μαύρο – Web Server Tutorial

This video tutorial demonstrates how to setup the Beaglebone Black as a web server to host a webpage. The Beaglebone Black is running a Debian distribution of Linux with Apache web server pre-installed. This tutorial is adapted from the web server tutorial presented on element14.com:- https://www.element14.com/community/community/designcenter/single-board-computers/next-gen_beaglebone/blog/2013/11/20/beaglebone-web-serversetup ► Website: http://arembedded.com ► Facebook: http://facebook.com/arembedded source BeagleBone Black […]

WiFi Retro Analog Meters Art Project

The WiFi panel meters project is finished! The meters sit on my WiFi network and the levels displayed on them can be updated by any other machine on my home network. σέ αυτό τό βίντεο, I’m using a box of knobs and buttons to set the levels on the meters. The knobs and buttons send UDP […]

BBG In-Out Weather Stationusing WiFi module

This is update to my previous video (https://www.youtube.com/watch?v=3wzISWLn-6w) , where I have managed to make the BeagleBone Green wireless by using a USB WiFi module and getting rid of the LAN cable.. For more info about the project refer to the link at https://www.hackster.io/carmelito/inside-outside-weather-station-d68405 source BeagleBone Black gains $50 4.3-inch cap touchscreen Cape BeagleBone Black […]

Linux BeagleBoard Gadget Wifi Firefox Web Browsing

source BeagleBone Black gains $50 4.3-inch cap touchscreen Cape BeagleBone Black gains $50 4.3-inch cap touchscreen Cape BeagleBone Black Wireless speeds development On the subject of development boards, δεν είναι μόνο για το Arduino και Raspberry Pi. Η TI-φιλικό BeagleBone υπάρχει στο μίγμα, πολύ, competing for your concentration Which is a acceptable reason […]

The Orange Pi Zerocheapest development board with WiFi and ARMUnboxing

http://www.orangepi.org/orangepizero/ source The Orange Pi Zero single-board computer is priced at $6.99 The development board possesses a quad-core ARM processor chip and Wi-Fi. From $6.99, a recent Raspberry Pi competitor named Orange Pi Zero entails lower cost than many snacks in New York. The Orange Pi Zero allows you to make electronic devices or bots, […]

How ToArmbian Wifi Setup (Πορτοκαλί Pi μηδέν)

How to Setup a WiFi network in Armbian (using Orange Pi Zero) Commands: sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfacesoriginal sudp rm /etc/network/interfaces sudo nano /etc/network/interfaces ———————————- COPY ———————————- auto lo iface lo inet loopback auto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet dhcp allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface default inet dhcp ——————————— Ctrl + […]