بایگانی برچسب: سروو

طراحی و ساخت یک ربات سیار شش پا با قابلیت تنظیم

ما طراحی و ساخته 6 ربات تلفن همراه کنترل با استفاده از یک BeagleBone سیاه و سفید داشتن 3 درجه آزادی (DOF) در هر پا. اجرا معکوس سینماتیک برای حرکت. طراحی و توسعه یک سروو کنترل سریال برای کنترل 20 سروو. کنترل از راه دور اجرا بر روی شبکه های WiFi با استفاده از پروتکل SSH و جریان ویدئو بیش از فای از پردازنده پان & شیب […]