PCB Types That We Manufacture.

тэргүүлэх ПХБ-ийн үйлдвэрлэгч хангах хэлхээний загвар байх нь, БНХАУ-д ПХБ угсралтын болон угсралт үйлчилгээ, Бид дэлхий даяар үйлчлүүлэгч хэдэн зуун үйлчилсэн, таны дараагийн түнш нь бидэнд байж болох юм. Бид дараагийн түвшинд таны бизнес, эсвэл төслийг ажиллуулахад бэлэн байна! Учир нь угсралтын зардал тооцоо, Энэ ашиглана уу шуурхай иш татах хэлбэр. Таны ПХБ-ийн файлуудыг оруулах, Хэрэглэнэ үү энэ хэлбэр нь. Таны өгөгдөл дор байдаг манай Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал хамгаалах.