Tag Archives: servos

Тохируулах боломж бүхий зургаан хөлтэй Гар роботын Дизайн болон Fabrication

Бид зохион ба материалын 6 хөлтэй гар робот BeagleBone Хар байх ашиглан хяналттай 3 Чөлөөний зэрэг (DOF) хөл нэг. Урвуу Кинематик хөдөлгөөний Хэрэгжүүлсэн. хянах нь Цуваа Servo хянагч боловсруулсан 20 servos. тавган томилох нь WiFi дээр цацаж SSH протокол, видео ашиглан WiFi сүлжээгээр Хэрэгжүүлсэн алсын удирдлага & налалтын […]