Tag Archives: MQTT

Internet przedmiotów prototypowania & DevKit Tour

W tym objeździe trąby można zobaczyć następujące: – Arduino Uno – Arduino Pro Mini – Light Blue Bean (miga pomocą Bean Loader) i Arduino IDE – mbed NXP LPC 1768 (mbed IDE Internecie) – Rdzeń Spark (IDE online i rozwój lokalny) – BeagleBone Czarny (krótko) – Raspberry Pi (odczyt danych z czujników Bluetooth, nadawanie […]

BeagleBone Green X10 to MQTT Bridge with CM15A

X10 modules are cheap and everywhere, in order to integrate these modules into your DIY home automation system it is nice to have a bridge that can monitor X10 traffic and convert it to MQTT. For complete build instructions, pics, and code visit these links: https://www.hackster.io/fileark/beaglebone-green-x10-to-mqtt-bridge-with-cm15a-19e0fb http://electronhacks.com source BeagleBone Black gains $50 4.3-inch cap touchscreen […]