Od konceptu až po spotrebiteľa

Moko spolupracuje so spoločnosťami, ktoré sú vášnivý dizajnu, značka a skúsenosti spotrebiteľských.
Dodávame služby na každom kroku na ceste produktu: od konceptu výrobku navrhnúť,
strojárstvo, výrobné, personalizácie, riadenie zásob.
Moko snaží pomáhať našim partnerom dodávať veľké skúsenosti zákazníkov..

Naše služby

Hardware Design Služby

Software Design Služby

výrobné

prispôsobenie

Riadenie dodávateľského Network

inventár, Pack-Out & splnenie