lưu trữ hàng tháng: tháng tư 2018

PandoraBar – A Stand Alone Pandora Radio Khách hàng

Tôi yêu các dịch vụ internet Pandora Radio, vì vậy tôi quyết định làm một nhu cầu radio nhỏ. Hướng dẫn về cách làm của riêng bạn (đến sớm) tại các liên kết bên dưới. Bên trong là một BeagleBoard chạy Ubuntu 12.4, bằng cách sử dụng client Pianobar CLI Pandora. Một vi điều khiển PIC24 sẽ chăm sóc của các nút và màn hình LCD. Nó mất khoảng […]