thẻ ghi lưu trữ: proojects arm9 cho m.tech

Box Dự án Đen không dây với mms ARM9 mems-NanoCdac

Các dự án Embedded IEEE trên ARM9 / 11/Cortex A8 nóng Real Time IEEE 2013-2014 Các dự án trên các hệ thống nhúng thăm www.nanocdac.com vi điều khiển / vi xử lý: arm7, arm9, ARM11, Arm Cortex-a8 AVR, Pic, PSoC, Arduino, Freescale Ngôn ngữ: C / c ++ Embedded C hội Ngôn ngữ Perl Python Phần mềm : Linux – Ubuntu Linux – Android Linux – Fedora Linux – nhăn Qt […]