thẻ ghi lưu trữ: servo

Thiết kế và Chế tạo một Robot di động Six-Legged với khả năng cấu hình

Chúng tôi thiết kế và chế tạo một 6 chân robot di động điều khiển bằng một màu đen BeagleBone có 3 Bậc tự do (DOF) mỗi chân. Thực hiện Inverse Kinematics cho phong trào. Phát triển một Servo điều khiển nối tiếp để kiểm soát 20 servo. Thực hiện điều khiển từ xa qua mạng Wi-Fi bằng giao thức SSH và video streaming qua WiFi từ onboard chảo & nghiên […]